کامیون هیولا زامبی قاتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   117 61.11% with 18 votes

خنده دار فیزیک

بازی، که در آن درایو کامیون هیولا خود را از طریق زامبی به منظور رسیدن به مقصد خود را.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingZombiesKillingTruckMonstersKiller