هیولا کامیون سفر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

رانندگی کامیون هیولا خود را از طریق بیابان به پایان، جمع آوری ستاره ها و اتومبیل له در راه خود را به گرفتن امتیاز جایزه. ارتقا کامیون خود را در مغازه ها بعد از هر مسابقه با استفاده از پول به دست آورده است. شما می توانید سعی کنید به ضرب و شتم نمره خود را برای بدست آوردن پول بیشتر. درایو، سرکوب و از آن لذت ببرید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل کامیون خود را. Z و N به استفاده از نیترو.

DrivingPurchase Equipment UpgradesObstacleCollecting TruckDefaultMonsterTrip