هیولا کامیون سر و صدا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کامیونهای هیولا همه با یکدیگر رقابت می کنند. موانع را در راه خود سرکوب کنید و در رقابت های 10 رقیب با رقبای دیگر رقابت کنید. کامیون خود را از 4 کامیون مختلف انتخاب کنید و تمام سطوح را به دست آورید و نمره بالا را نشان ندهید، رحمت را نابود کنید، همه اشیاء بشکه شیشه ای را از بین ببرید یا هر چیز فقط آن را آخخخخخخخخ

کنترل بازی:
در بازی

Driving Racing Truck