מסלול מכשולים משאית מפלצת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   52 71.43% with 7 votes

יש לי הזה משאית מפלצת

מכשולים שונים על הכביש לאחר רעידת האדמה, לנהוג בה כמו שצריך מעל המכשולים אלה כדי להגיע אליו ליעדו.

בקרות משחק:
שימוש במקשי חצים

לשחק את המשחק

DrivingObstacleCollecting Truck