هیولا کامیون البته مانع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

کامیون این هیولا موانع مختلف در جاده ها پس از زلزله، آن درایو به درستی بر این موانع را به او رسیدن به مقصد خود.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به بازی بازی

DrivingObstacleCollecting Truck