מפלצת משאית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

בקר את משאית מפלצת שלך ולקחת אותו על האתגר שחיקה הילוך כפי שאתה לכבוש את המסלול.

בקרות משחק:
במשחק

Funny Car