خونین کامیون هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گوشتخواری خود را به کامیون هیولا و آن را در چالش چرخ دنده سنگزنی هنگامی که شما تسخیر مسیر.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Car