هیولا کامیون امریکا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   135 72.22% with 18 votes

رانندگی کامیون هیولا خود و ارتقاء جنبه های از آن را برای کمک به شما در رسیدن به انتهای هر سطح جدید.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - درایو R
- ماشین تنظیم مجدد به پاسگاه.

DrivingPurchase Equipment UpgradesObstacleTruckMonsterAmerica