مشکلات هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی مشکلات هیولا مطابقت دو یا بیشتر از همان نوع از هیولا، با گذشت زمان شما خواهد هیولا جدید دیدار خواهد کرد و به سرعت در تطبیق آنها را به دریافت بالاترین امتیاز است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching MonstersMatch 3