Mowdown هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   182 90% with 20 votes

ضربه زامبی تا ضرب وشتم! نگه داشتن اجازه آن زامبی قرار دادن پا بر روی زمین خود را و خرید اسلحه های بزرگتر به آنها اطلاع دهید. استخدام رفقا با قدرت شلیک بزرگ به شما و بیشتر از همه کمک، سرگرم کننده fragging hoards از موجودات انسان زنده بی فکر.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شوت های فاصله
- های بمب
1-9 - های سلاح
H - زخم التیام یابد.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpFlyingBloodGorePurchase Equipment UpgradesZombiesDefendAnimalBirdsGunsMonsterMowdown