משחק מפלצת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

התאם את המפלצות אי התאמה לפני שהם יוצאים מכלל שליטה!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

PuzzleDrawingMatching Monsters