هیولا قلعه سطوح جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

شما باید بازی قلعه هیولا و می خواهم به بازی بیشتر، درست است؟ در حال حاضر در این هیولا قلعه سطح جدید شما می توانید بسیاری از سطوح جدید تر و سبک های مختلف gameplays ها پیدا کنید. حتی هیجان انگیز تر و چالش برانگیز است. هوش خود را به محل واحد در قلعه خود را برای دفاع از شاهزاده خانم از مورد حمله قرار استفاده کنید. استفاده از نیروهای مختلف برای از بین بردن همه امواج از دشمنان که نزدیک شدن هر قلعه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesCastleMonstersPrincessAndroid Levels