میمون 'n n در موز II بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   142 87.5% with 16 votes

این میمون کوچک بهتر از ظروف سرباز یا مسافر با پسر بزرگ شناخته شده است! او به کش رفتن یکی از موز خود را محاکمه و در حال حاضر آنها دوباره 'در مسیر خود او را به پایین، و سرقت موز خود را به عقب! اجتناب از گوریل در حین و فرار به جزیره میمون!

کنترل بازی:
با استفاده از کلیدهای جهت دار برای جلوگیری از گوریل فربه.

AnimalSkillsAnimalsGirlChallengeSkillFunnyMonkeyAnimalBananas