Khỉ Munch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Đây là một trận đấu 3 trò chơi câu đố. Thu thập chuối trong thời gian quy định. Đối với điểm thưởng, di chuyển chuối để dưới cùng của lưới điện.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleBananasMatching AnimalMonkeyAndroid Munch