Khỉ Chuyển Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Nhảy ra như xa như bạn có thể để đạt được chuối vàng. Thu thập trái cây trong khi nhảy để thêm điểm hơn nhưng phải cẩn thận không để rơi hoặc hết thời gian!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FruitCollecting AnimalMonkeyJumping