Nhà hiện đại thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4521 68.18% with 66 votes

Bạn đang bị khóa bạn lên trong nhà hiện đại, cố gắng tìm ra cách để thoát ra bằng cách sử dụng các mục và giải quyết các câu đố.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

AdventureEscapeRoomAndroid ModernHouse