Miracle Rain Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Di chuyển tàu của bạn đến đúng điểm và bắn đúng màu để hủy tất cả các điểm màu.

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Shooting Aircraft Thinking