جراحی مغز شخص یا جانور سوگلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

این شخص یا جانور سوگلی شیرین است که با داشتن برخی از مشکلات بزرگ در مغز او است که چرا شما نیاز به درمان مغز خود را قبل از مشکل بزرگتر شدن است! شما باید او را بررسی و ببینیم که چه چیزی او را به علت pain.To او است انجام این کار، شما به دکتر می و شما باید تمام مراحل به منظور دنبال کنید. کنترل: استفاده از موس خود را به کار شخص یا جانور سوگلی شیرین.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Minion Surgery Minion Brain Surgery