Thống bánh xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2710 72.97% with 37 votes

Bánh xe nhỏ, cuộc phiêu lưu lớn!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên và thanh không gian để chơi.

DrivingObstacleParkingMiniWheels