Thống Tàu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   70 100% with 7 votes

động cơ vật lý dựa trên trò chơi câu đố mà bạn 've để đóng khoảng cách với hình dạng nhất định để mở đường cho tàu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleTrainMini