آموزش کوتاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

موتور فیزیک مبتنی بر بازی پازل که در آن شما 'ام برای بستن حفره با شکل داده شده به منظور هموار کردن راه را برای قطار.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleTrainMini