چالش مسابقه کوتاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مینی چالش نژاد بازی مسابقات اتومبیل رانی است.
انتخاب ماشین مورد علاقه خود را به مسابقه با دیگر مخالفان..
پیروز دامان به واجد شرایط بودن برای مسابقه بعدی.
نمره شما بستگی دارد بهترین زمان دامان. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به نژاد.

StrategyDrivingRacing