روروک مخصوص بچه ها کوتاه مترو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   149 60.87% with 23 votes

به یاد داشته باشید زمانی که شما با ماشین اسباب بازی بازی می شد در حیاط، که همه سرگرم کننده شما به عنوان یک بچه به حال؟ زمان به خوبی به بطور منظم احساس آن خاطرات با روروک مخصوص بچه ها مینی مترو! رانندگی اتومبیل های مینیاتوری را در اطراف آهنگ های حواس پرت و برای اولین بار!

کنترل بازی:
کلید های arrow به درایو
P به توقف

Racing Sports Action Arcade DrivingMiniMetroRacers