مینی اسپا عیار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

Bambie، الن، جمره، Wina و Britty می تواند به کمک شما نیاز دارند. آنها را درمان کامل آبگرم کوچک برای تبدیل شدن به ژله مدل های افراد بده. با استفاده از ابزار را در جهت درست برای ایجاد بهترین نتایج.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGroomingMiniCutie