مینی سقوط پسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   155 75% with 20 votes

سقوط کوتاه پسر یک فاصله یک دکمه بازی که در آن شما باید برای رفتن تا آنجا که شما می توانید در 1 دقیقه است.
به سرعت در حال با کلیک بر روی دکمه موس برای سرعت بخشیدن و بعد شما سقوط، دوباره کلیک کنید به گزاف گویی.

کنترل بازی:

استفاده از دکمه سمت چپ ماوس و یا فاصله به بازی بازی.

ArcadeCollecting JumpingMiniCrash