tâm Blow Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi đố khá đơn giản, tất cả bắt đầu dễ dàng và như bạn

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Collecting Retro