مینا 'ولنتاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

روز ولنتاین مبارک '! مینا است امشب تاریخ را با له مورد علاقه خود را، و اگر چه آنها فقط دوستان، شاید یک بوسه در لحظه مناسب تمام شب در اطراف نوبه خود! لباس او را تا در دهه پنجاه ناز لباس برای شب تاریخ ناز خود را!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlsFashionGirlValentinesDressDress UpFlowersFlowerMina-s