مینا عاشق Sisi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

لذت بردن از این بازی حیوان خانگی دوست داشتنی دلسوز که در آن شما می توانید از فرصتی برای تهیه کردن به Sisi 'هر نیاز. خوراک، حمام، بازی و پهلو به بد از گربه purring.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlMinaLovesSisi