משאית משימה צבאית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

הצטרפות הצבאי ולהעביר כמה מטענים חשובים מיחידה אחת לשנייה. המשאית שלך היא טעון כאשר אתה מתחיל את המשחק, ואתה צריך לוודא שאתה לוקח לפחות תיבה אחת עד הסוף. להיות זהיר מאוד איך אתה נוהג, אתה צריך לשמור על שיווי המשקל שלך בכל העת על מנת שלא לקרוס או לאבד הטעינה שלך. תזדרז, כי הזמן הוא מרכיב חשוב לציון שלך. יש לי זמן נהדר!

בקרות משחק:

השתמש במקשי החצים כדי לנהוג.

ArmyDrivingRacingTruck