Trại quân sự đậu xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

Tham gia quân đội như một trình điều khiển xe tăng và cố gắng đỗ xe trong trại, theo mũi tên và tìm kiếm chỗ đậu xe được đánh dấu. Nhưng lưu ý rằng các trại quân sự có đầy đủ những trở ngại mà bạn sẽ phải tránh, nếu không bạn có thể làm hỏng xe tăng của bạn. Cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Có tám cấp độ vui vẻ sẵn cho bạn để chơi, nên cố gắng hoàn thành tất cả chúng với số điểm tốt nhất có thể. Có rất nhiều niềm vui

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe và thanh không gian để phanh.

ArmyDrivingParkingTank