پارکینگ کمپ نظامی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

تاریخ

ارتش به عنوان یک راننده تانک و سعی کنید آن را در اردوگاه پارک، تحت فلش و جستجو برای در نقطه پارکینگ هایلایت شده است. اما آگاه باشید که پر از موانع است که شما باید برای اجتناب از اردوگاه های نظامی هستند، در غیر این صورت شما ممکن است مخزن شما آسیب می رساند. سعی کنید برای تکمیل ماموریت خود را قبل از زمان اجرا می شود خارج. هشت سطح سرگرم کننده در دسترس برای شما را به بازی وجود دارد، بنابراین سعی کنید به آنها را کامل با بهترین نمره ممکن. بسیاری از پاپ!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی و نوار فضایی خود را به ترمز.

ArmyDrivingParkingTank