Miley Cyrus เกม Makeover เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   21 66.67% with 3 votes

Miley ที่ปลูกทั้งหมดขึ้นช่วยให้เธอสร้างรูปลักษณ์ใหม่

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

KidsGirlDress UpGroomingGirlsMileyCyrusMakeoverGame