مایلی سایرس پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آیا هانا مونتانا مجموعه تلویزیونی را تماشا کنید؟ یا شاید شما شنیده ام یک آهنگ فوق العاده از مایلی سایرس. در هر صورت، شما باید این مشهور زیبا، مایلی سایرس را تشخیص دهد. در این لباس مشهور تا بازی، شما باید برای پیدا کردن مایلی، برخی از لباس های خنک، او برخی از لوازم جانبی شیک و در نهایت مراقبت از او را تشکیل می دهند، برای او در حال رفتن به ستاره است که در قسمت پایانی فصل 4 از هانا مونتانا ، و او نیاز به نگاه بیش از شیک، او را مجبور به ایجاد یک ظاهر کامل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsMileyCyrusDressup