Mike Shadow Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   17510 94.59% with 185 votes

Thực hiện chiến đấu di chuyển trên máy soda. Mở khóa nhiều thời gian hơn và nhiều hơn nữa di chuyển như bạn làm thiệt hại nhiều hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingActionPurchase Equipment UpgradesMikeShadow