مایک سایه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   17511 94.09% with 186 votes

انجام مبارزه با حرکت بر روی دستگاه نوشابه. باز زمان بیشتر و حرکت بیشتر به عنوان شما آسیب بیشتری به انجام.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingActionPurchase Equipment UpgradesMikeShadow