توانا جنگجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

شما یک جنگجوی توانا هستید، و شما زندگی خود را صرف انجام مأموریت های برای NPC مختلف در یک محیط فوق العاده قرون وسطی. اما چه می شود اگر تمام جهان را به خود ناپدید شد و رنگ ها وجود ندارد، هیچ جزئیات بیشتر؟ حتی راه بحث مردم تغییر کرده است، تنها کلمات ضروری باقی مانده است. حل پازل و جهان راه آن بود ... یا نه؟

کنترل بازی:
کنترل: انجمن - M به قطع انجمن - کلید های arrow پاپریک - X، C را به صحبت کردن با NPC پاپریک - (1) نقشه (زمانی که شما آن را دارند)، سپس 1، 2، 3، 4، 5، 6 بر روی صفحه نمایش نقشه برای رفتن به محل دیگری (اگر شما از مکان فعلی خود را وارد کنید، هیچ کاری نمی کند) پاپریک - X را انتخاب کنید تا یک شی وقتی این امکان وجود دارد پاپریک - 2، 3، 4، 5 ... برای رها شی

ActionMighty Warrior