سنجاب توانا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سنجاب ناز می آید به جهان پرماجرا فانتزی. او نیاز به رفتن به جهان های فانتزی مختلف برای جمع آوری اقلام رخشان و قرار داده و آنها را به ظرف. اجازه بدهید 'کمک به سنجاب پرتاب بلوک در دشمنان، گرفتن جن و بازگشت آنها را به ظروف خود را!

کنترل بازی:
WSAD به حرکت، K به پرش، J را انتخاب کنید تا / پرتاب اقلام.

AdventurePlatformsCollecting AnimalMagicFantasyMightySquirrel