میکرو Trux 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

رانندگی کامیون خود را به عنوان شما را با شتاب سکه، اهداف کامل و ارتقا کامیون خود را با پول شما 'ام به دست آورده است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. گالری نوار فضا به ترمز.

DrivingObstacleCollecting TruckMicroTrux