میکرو موتورز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مسابقه موتور مختلف در سراسر دوره های میکرو به ضرب و شتم مخالفان خود و تنظیم سریع ترین زمان.

کنترل بازی:
تا فلش برای سرعت بخشیدن به. DOWN ARROW به ترمز / معکوس. فلش های چپ و راست به هدایت

Simulation Racing DrivingMicroMotors