Chuột Bash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Đập chuột càng nhiều càng tốt!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SmashAnimalMiceBash