فلزی مثل حلزون حرکت دفاع دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

فلزی مثل حلزون حرکت دفاع دیوانه یک فلز مثل حلزون حرکت کردن بازی تیر اندازی سرد است. خراب کردن امواج دریافتی از نیروهای دشمن قبل از آنها به شما پایمال، کسب نقطه با کشتن دشمنان و استفاده از آنها را برای ارتقاء سلاح خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpMouse SkillDefendTankCanonRocketMetalSlugCrazy