Người ngoài hành tinh tấn công sên kim loại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Metal Slug Người ngoài hành tinh tấn công. Người ngoài hành tinh đang tấn công thành phố. Giúp Marco bảo vệ tất cả người ngoài hành tinh đến.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionAlienMetalSlugAliensAttack