تمیز کردن اتاق خواب کثیف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   304 88.24% with 34 votes

آره، درست است که '! این بازی ساخته شده است تمیز کردن اتاق خواب خود را سرگرم کننده! سریعتر شما می توانید روشن کردن ظروف سرباز یا مسافر امتیاز بیشتری به شما کسب درآمد! شما باید به سرعت، و آن 'آسان نیست برای پیدا کردن که در آن همه چیز به آن تعلق دارد. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و کشیدن گزینه های تمیز کردن اتاق.

FunnyMessyBedroomCleaning