پری دریایی لباس تا و طراحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

پری دریایی به خوبی برای نگاه کاملا خیره کننده می دانیم، این پری دریایی باید هیچ تفاوتی نگاه کنید. کمک به این پری دریایی نگاه کنید به عنوان زیبا که ممکن است، بنابراین او می تواند یک همسر خیره کننده با. پری دریایی زیبا ترین موجودات از دریا تا وقت خود و کمک به او بخشی نگاه کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolFashionStyleEasyDressSimplePlayStylingMermaid