سربازان مزدور III بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

فروش اسلحه، زره، سربازان و برج. همه چیز را که شما باید برای حفظ پایگاه خود را امن و یا برای نابود کردن دشمن خود را. بازی تیر اندازی های دیوانه و خشن!

کنترل بازی:
کلید های arrow / W، A، S، D - کلید شخصیت خود را برای کنترل گالری کلیدی ماوس - به هدف و شلیک کنید. از سمت چپ ماوس را نگه دارید به ادامه شلیک انجمن Q - برای تغییر سلاح
ESC. کلید - برای گزینه های باز
H - برای باز کردن دستورالعمل

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendKillingTurn BasedGunsTiming MercenarySoldiers