لین حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سطوح بازی 10 مهارت دارای مجموعه ای از 100 تفاوت خال خال در طول بازی، در حالی که با بهره گیری از خاطرات سرگرم کننده از ماجراهای سگ DoliDoli،،.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSkillsDoliDifferencesMemoryLane