Bộ nhớ quả trận đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   131 92.86% with 14 votes

Đây là một trò chơi trận đấu nhấp vào thùng và phù hợp với trái cây và rau quả khác nhau bên trong!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory Android Fruit