خاطره ای از تو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

حافظه یک چیز زیبا است. در این بازی شما باید به کشف تفاوت ها به آرامی دست آوردن مجدد خاطرات خود را از یک شخص خاص .. شما می توانید 3 نکات ممکن است شما گیر استفاده کنید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMemories