مگا مرد، انتظار: کاهش از نارنجی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

مگا مرد شجاع در جزیره نارنجی است و او باید راهی برای ماندن در اینجا پیدا کنید.

کنترل بازی:
موس را به ساقه.

FightingShootingActionFruitMegaOrange