Meejee 's mục tiêu thực hành Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Chiến đấu và sống sót chống lại tất cả kẻ thù của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionShoot 'em UpMonstersMeejee-sTargetPractice